Икономическа
             ситуация
           
 
      
                                               

Анализ и оценка на икономическото развитие на общината

 • Развитие на промишлеността
  В рамките на отрасъл "Промишленост" структуроопределяща роля в общината има дърводобивната, дървообработващата и мебелната промишленост. Тази специализация се основава главно на използването на местната суровинна база, макар че в последно време дървообработването и мебелната промишленост се осъществяват също и чрез използването на суровина, добита в съседни общини.
  • Дървообработваща промишленост
   Дърводобивът в общината се осъществява и контролира от четирите горски стопанства - тези в Селище, Чехльово, Юндола и Велинград.
   На територията на общината има 143 дървообработващи предприятия и фирми за дърводелски услуги. Те произвеждат многофункционални битови и офис мебели, дървени детски играчки и дървен материал както за местния пазар, така и за износ.

  • Химическа промишленост
   Представлява се основно от "Кристал" АД - единственият на Балканския полуостров химически завод за производство на колофон, фуранови смоли, терпентин, светъл прахообразен колофон, разтворители, клей и пр. - продукти с висока оценка за качество на редица международни изложения.
  • Добив и обработката на мрамори
   Тази дейност се представлява от фирмите "Даяна-91", "Чепино" - ЕАД и др.
  • Други по-крупни промишлени предприятия на територията на общината
   - Роботика" ЕООД - произвежда дестилатори (фирмата е монополист в тази област), аптечно оборудване, опаковъчна техника, лабораторни и медицински изделия (стерилизатори и електрически сушилни, апарати за динамична термостимулация, пясъчна и водна баня и др.)
   - ВСК "КЕНТАВЪР" - Велинград - произвежда съединители, съединителни възли за универсални стругове, шпиндели за стругови машини, планшайби, бормашини, въртящи централи и менгемета, свързващи елементи, хидравлични мазилни системи и др.
 • Развитие на селското стопанство
  Селското стопанство заема важно място в икономиката на общината. Неговото бъдещо развитие се свързва с пълното възстановяване на частната собственост върху земята, осигуряване на пазари за производителите и създаване на цехове за преработка и консервиране на селскостопанската продукция.
  • Земеделие
   База за развитието на селското стопанство представлява земеделската земя. На територията на общината тя е 104935 дка, от които 64707 дка е обработваема земя. Специализацията на общината в растениевъдството е в областта на производството на картофи, хмел, тревни фуражи, оранжерийни цветя и зеленчуци. Специалистите от общината обръщат внимание на добрите почвено-климатични условия, екологосъобразните характеристики и добрата икономическа изгода от възстановяването на ленопроизводството в общината и култивирано отглеждане на билки.
  • Животновъдство
   Животновъдството е застъпено най-силно при отглеждането на птици (над 23 хил. броя), овце (между 10 и 12-13 хил. глави през последните 3-4 години) и говеда (между 5 и 6,5 хил. глави). Следват кравите (3-4 хил. глави), свинете (около 2000 броя) и козите (между 1500 и 2000 броя). С животновъдство на територията на общината се занимават 8778 семейства, от които 3867 са във Велинград и 4911 - в по-малките населени места. Нерешени са въпросите за подобряването на материално-техническите условия.
НАЧАЛО   E-mail