За нас             
        Обучения
        За контакти
      
                                             
      Началото ...

      От 1998, Община Велинград има Стратегия за устойчиво развитие със следните инструменти за реализация:
 • Местна комисия за устойчиво развитие
 • Агенция за Регионално Развитие - Велинград /Център за Бизнес и Информация /АРР/ЦБИ/,
  е създадена на 29.09.2000г. Тя е продължение на съвместен проект на Община Велинград и Програмата на ООН за развитие "Възможности 21 век", включващ изработване на Стратегията за устойчиво развитие на общината и структурно звено, работещо за изпълнението на тази Стратегия, по отношение разделите, отнасящи се до подпомагане на средния и дребен бизнес. Основните цели на агенцията са: подпомагане,насърчаване и стимулиране на местната икономика, чрез предоставяне на пакет от услуги включващ, бизнес обучение, юридически, финансови и маркетингови консултации, информация, административна помощ и др.
 • Асоциация на картофопроизводителите

      Какво правим в региона?

 • Приоритети на АРР/ЦБИ
  • Работа с производители и занаятчии
  • Туризъм
  • Проекти за устойчиво развитие на Общината
 • Инструменти за постигане на успеха
  • Обучения
  • Финансови схеми
  • Проекти
  • Практически техники

      Екипът ...

 • изпълнителен директор
  /...разработва стратегиите, участва в подготовката и управлението на проекти,в организацията на бизнеса, работи с клиенти./
 • финансов специалист
  /...изготвя бизнес планове, отговаря за финансовите въпроси, участва в подготовката и управлението на проекти, работи с клиенти, води обучения, отговаря за счетоводното отчитане на стопанските операции. /
 • бизнес консултант
  /...изготвя бизнес планове, участва в подготовката и управлението на проекти, работи с клиенти, води обучения. /
 • специалист информационни технологии
  /...системен администратор, поддържа техниката, изработва WEB сайтове, графичен дизайн (CorelDRAW ;Corel PHOTO-PAINT; Macromedia), води обучения./
 • мениджър по туризма
  /...отговаря за организацията на туризма, участва в подготовката и управлението на проекти, работи с клиенти, води обучения./
 • маркетинг специалист
  /...отговаря за информационното осигуряване на бизнеса, маркетинговите проучвания, участва в търговските презентации и изложения и подготовката на проекти, работи с клиенти,организира търговските площи на Центъра, изложенията и презентациите, работи със занаятчии и клиенти./
 • агроном
  /...консултира земеделските производители и безработни в култивираното отглеждане на билки и алтернативни земеделски култури, биологично производство и изискванията за сертификация, води обучения, техники на сушене, биологично производство, участва в подготовката и управлението на проекти./
НАЧАЛО   E-mail