За нас  
           Дейности   
        Обучения
        За контакти
      
                                             

      Дейности по приоритети ...


Повишаване качеството на туристическите услуги

 • Договори за сътрудничество с всички туристически обекти и туристически агенции на територията на Общината.
 • База данни за легловата база и атракционните заведения.
 • Пълно туристическо информационно обслужване на клиентите.
 • Сътрудничество с туристически фирми от Гърция и Македония.
 • Съучредител на "Българска Асоциация по Балнеотуризъм" .

Създаване на възможности за развитие на алтернативен и селски туризъм

 • Инвентаризация на възможности за организиране на алтернативни форми на туризъм..
 • Издаване на рекламна брошура "Община Велинград - ваканция в зелено" и "Велинград - Туристически еко маршрути" на български и английски език.
 • Разработване на маршрути за алтернативен туризъм.
 • Участие в туристически борси в София, Пловдив и Варна.
 • Разработване и публикуване на "Практически наръчник на собственика на селска квартира".
 • Съучредител на сдружение "Добри алтернативи" . /ново/
 • Участие в разработването на "Интернет портал" за най-добрите практики в екотуризма, като част от националната стратегия за екотуризъм в България и център за развитие на екотуристическото предприемачество. /ново/

Информационно обслужване и организация на средния и дребен бизнес

 • Информационна база данни за фирмите от региона.
 • Специализирана библиотека в помощ на всички клиенти.
 • Отпечатване на информационен бюлетин "Инфонавигатор".
 • Комплексно, рекламно и административно обслужване, интернет проучвания.
 • Учебен и интернет център с директна доставка на интернет.
 • Организиране Срещи на Партньорите с цел формиране на бизнес-общество в региона.

Стимулиране производството на земеделска и екологично чиста продукция

 • Сътрудничество с Агро център Пловдив.
 • Подпомагане процеса на диверсия за създаване на екологични ферми.
 • Организиране на национален Празник на картофите - Велинград.
 • Съучредител на "Асоциация на българските картофопроизводители" със седалище Велинград.
 • Инкубатор за култивирано отглеждане на билки. /ново/
 • Учебно-производствен център за преработка на диворастящи плодове. /ново/

Повишаване на квалификацията на кадрите по браншове

 • Квалификационни курсове.
 • Тематични бизнес семинари.
 • Участие в национални семинари за медии.
 • Разработени стратегии за развитие на туризъм, алтернативно земеделие и билки, дървообработване. /ново/

Изложение на местни производители

 • Организиране на ежемесечни изложби - базари на фирми и занаятчии от региона.
 • Организиране презентации на фирми:
 • Организиранe представянето на велинградски фирми на панаири и изложения.

Популяризиране на местните занаяти
Съхраняване традициите на региона

 • Организиранe представянето на велинградски занаятчии на панаири и изложения.
 • Дизайн на ръчно изработени изделия и критерии за избор на продаваеми продукти.
 • Маркетинг и търговия със занаятчийски продукти.

Разработване целенасочени проекти за развитие на региона

 • Координиране на дейности по проект "Възможности 21 век" на Програма на ООН за развитие в региона.
 • Реализиране проекти за алтернативно земеделие.
 • Реализиране проекти за поткрепа на бизнеса и борба с безработицата.
 • Побратимяване на общини.
 • Участие в комисия "Инфраструктура, енергетика, туризъм и благоустройство" към териториално звено на МРРБ - гр.Пловдив, за оценка на Проекти в Южен Централен Район.
 • Реализиране на проект за привличане на бизнеса и общинските власти за по ефективно участие в борбата срещу корупцията в Община Велинград. /ново/

 

Наши партньори са над 250 фирми от региона ...

 

НАЧАЛО   E-mail