За нас  
        Дейности 
           Обучения
        За контакти
Агенция за регионално развитие - Велинград
      
                                             

     Курс - "Започнете вашия бизнес"

       "Започнете вашия бизнес" е практическа учебна програма на принципа "стъпка по стъпка", предназначена за бъдещи собственици на малки фирми, които желаят да започнат нов бизнес. Тя предлага основните принципи за развитието на жизнеспособна бизнесидея, като прави оценка на нейните финансови и икономически възможности, и последващите стъпки за започване на малък бизнес.

        Учебният материал се състои от Наръчник - І-ва и ІІ-ра част и Работна тетрадка. Обучението се допълва от практическа бизнесигра.

        Продължителност на курса - 40 учебни часа

        Учебният материал е публикуван в рамките на проект BUL/00/005 на Министерството на труда и социалната политика и Програмата на ООН за развитие, София- България


     Курс - "Бизнес английски"
       "Бизнес английски" е курс на три нива по американски и международен английски. Той ни среща с проблемите на комуникацията в реалния живот, с които хората от бизнеса се сблъскват, когато трябва да използват чужд език: разговор по телефона, срещи и обслужване на клиенти и др.

        Програмата е разработен за начинаещи с известни бегли познания, хора, които са учили малко английски, но които имат нужда да подобрят лекотата на говора си. Учебниците използват внимателно избран език, за да изградят увереност у учащите и да ги подготвят за първия им контакт с чуждестранни клиенти. Важна част от тази подготовка е "Файл Култура", дискусия, в която се обединяват много национални култури и с която завършва всеки един урок.

        "Бизнес английски" се състои от два учебника и две касети. Касетите са записани в Ню Йорк с гласовете на хора професионалисти от целия свят.

        Продължителност на курса - 80 учебни часа за всяко ниво, общо 240 учебни часа

        Издава се удостоверение за професионално обучение на базата на лицензия No 200312111 от "Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение" (НАПОО).


     Курс - "Аниматор"
       "Аниматор "      - една ниша на пазара на труда, която още не е разработена. Това дава възможност на младите хора да превърнат едно любимо свое занимание в професия.

        Продължителност на курса:
        Пълен курс- 996 учебни часа. Съкратен курс - 250 учебни часа.
        
Курсовете се водят от професионални аниматори.

        Издава се удостоверение за професионално обучение на базата на лицензия No 200312111 от "Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение" (НАПОО).


     Курс - "Офис-секретар"
       "Офис-секретар " е професия за комуникативни и желаещи динамична работа в екип хора.

        Продължителност на пълния курс:670 учебни часа.
        Съкратен курс - 250 учебни часа.
         
        

        Издава се удостоверение за професионално обучение на базата на лицензия No 200312111 от "Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение" (НАПОО).


     Курс - "Планински водач"
       "Планински водач" организира и осъществява воденето на туристи по маршрут в планинска среда и пресечена местност, предприема мерки за максимално осигуряване на безопасността и сигурността на туристите, ориентира ги и ги превежда през разнообразни терени в различни метеорологични условия. Предоставя информация за посещаваните места и особеностите на околната среда; Консултира и подпомага на туристите при избор и използване на екипировка за различни начини на придвижване.

        Продължителност на курса:
        Пълен курс-960 учебни часа
        Съкратен курс-240 учебни часа.
Курсовете се водят от професионални планински водачи.

        Издава се удостоверение за професионално обучение на базата на лицензия No200312111 от "Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение" (НАПОО).


     Курс - "Бродировач"
       "Бродировач " -една професия не изискваща специално подготвено работно място. Необходимо е само помещението да бъде добре осветено и затоплено. Освен в дома, професията може да се упражнява в работилници и ателиета.

        Продължителност на курса:
        Пълен курс- 200учебни часа
        Съкратен курс- 60 учебни часа.

        Издава се удостоверение за професионално обучение на базата на лицензия No200312111 от "Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение" (НАПОО).


     Курс - "Счетоводител"
       "Счетоводителя " извършва приемане и провека на първичните документи за извършените стопански операции; контролиране правилното оформяне на документите и представянето им навреме в счетоводството; проверка правилното отразяване на счетоводните статии по съответните сметки в компютъра; съставяне извлечения и оборотни ведомости от аналитичните сметки и др

        Продължителност на курса:
        Пълен курс- 960 учебни часа
        Съкратен курс- 250 учебни часа.

        Издава се удостоверение за професионално обучение на базата на лицензия No 200312111 от "Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение" (НАПОО).


     Курс - "Козметик"
       "Козметик " един курс, който ще ви научи на основните процедури в този вид професия - почистване на лицето, парна баня, масаж, поставяне на маски, обезкосмяване (депилиране), гримиране и др

        Продължителност на курса:
        Пълен курс- 250 учебни часа
        Съкратен курс- 60 учебни часа.
Курсовете се водят от професионалисти в тази област.

        Издава се удостоверение за професионално обучение на базата на лицензия No 200312111 от "Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение" (НАПОО).


     Курс - "Растиниевъд"
       "Растиниевъд " професията се практикува в отрасъл "Земеделие". Упражнява се главно в частни и кооперативни земеделски семепроизводни стопанства, семенни участъци на стопански единици и др. Професията дава изключителни възможности за частен и семеен бизнес.

        Продължителност на курса:
        Пълен курс- 980 учебни часа
         Съкратен курс- 250 учебни часа.

        Издава се удостоверение за професионално обучение на базата на лицензия No 200312111 от "Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение" (НАПОО).


     Курс - "Камериер"
       "Камериер " е професия за тези желаещи реализация в сферата на туризма и хотелиерството, в хотели и хотелски комплекси, в туристическите курорти на море или планина, в почивни станции и балнеосанаториуми, на туристически кораби, в хотелски стаи и офиси и др.

        Продължителност на курса:
        Пълен курс- 300 учебни часа
        Съкратен курс- 100 учебни часа.

        Издава се удостоверение за професионално обучение на базата на лицензия No 200312111 от "Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение" (НАПОО).


     Курс - "Компютърна грамотност"
       "Компютърна грамотност " е курс за начинаещи в областта на комютърната техника.

        Обучението включва изучаване на операционни ситеми и по специално "WINDOWS 2000", програма за обработка на документи "Microsoft WORD" и програма за електронно изчислителни таблици "Microsoft EXCEL". Завършилите курса могат успешно да се справят с предизвикателствата свързани с използване на компютърна техника на работното място.

        Продължителност на курса - 60 учебни часа.

        Издава се удостоверение за професионално обучение на базата на лицензия No 200312111 от "Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение" (НАПОО).


     Курс - "Мебелист"
       "Мебелист " е курс за всички имащи желание да усвоят знания в тази област . След зъвършване на курса бихте могли да се реалозирате в дървообработващата и мебелна промишленост в държавния и частен сектор.

        Обучението включва изучаване на материалознание и стандартизация, Техническо чертане, машинознание, Автоматизация в производството , Дървообработващо машини.

        Продължителност на курса .
        Пълен курс - 960 учебни часа.
        Съкратен курс - 240 учебни часа.

        Издава се удостоверение за професионално обучение на базата на лицензия No 200312111 от "Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение" (НАПОО).


     Курс - "Организатор на туристическа агентска дейност"
       "Организатор на туристическа агентска дейност" е курс за предпиемчивите насочили се към тази професия.

        Туристическата деиност е един от най-бързо развиващите се отрасли във Велинград."Липсата на квалифициран персонал свързан с организаторската деиност на този вид услуга обуславя необходимоста от подготовка на кадри по горепосочената професия"

        Продължителност на курса - 300 учебни часа.

        Издава се удостоверение за професионално обучение на базата на лицензия No 200312111 от "Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение" (НАПОО).


     Курс - "Администратор в хотелиерството"

        " Администратор в хотелиерството" Обучаемите ще овладеят знания и умения за установените хотелиерски стандарти за посрещане и обслужване на български и чуждестранни гости с цел конгресен и бизнес туризъм. По време на обучението ще се обърне специално внимание на речевия етикет и поведение на персонала, посрещане на гостите по установената за този тип комплекси процедура, умения за работа в екип, техническите и експлоатационни характеристики на основните машини и съоръжения, инсталации, инвентар и обзавеждане на рецепцията, умения за реагиране в извънредни ситуации.

        Продължителност на курса -300 учебни часа.

        Издава се удостоверение за професионално обучение на базата на лицензия No 200312111 от "Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение" (НАПОО).


     Курс - "Моят дом - моят бизнес"

        "Моят дом - моят бизнес" е курс, предназначен за собственици на селски квартири, които искат да се занимават със селски туризъм.

         Програмата е разработена на основата на полския опит в това отношение и обхваща всички ключови дейности, гарантиращи успех при търсенето и предлагането на продукта.

         Обучението се води с помощта на "Селската туристическа квартира - Практически наръчник". Като приложение към него са представени по-важни фондове и програми, подкрепящи развитието на алтернативните форми на туризъм.

         Продължителност на курса - 18 учебни часа /8 учебни часа теория и 8 учебни часа практика/.

         Учебният материал е публикуван в рамките на проект "Създаване на практически наръчник за алтернативен и селски туризъм", финансиран от Американската Агенция за Международно Развитие"

        Издава се удостоверение за професионално обучение на базата на лицензия No 200312111 от "Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение" (НАПОО).


     Курс - "Лесовъд"

        "Лесовъд " е курс, предназначен за тези желаещи да започнат работа в горското стопанство.

         Програмата всички ключови дейности, гарантиращи успех при търсенето и предлагането на продукта.

         Обучението се води с помощта на " Практически наръчник"

         Продължителност на курса .
         Пълен курс на обучение - 307 учебни часа.
         Съкратен курс на обучение - 125 учебни часа..        Издава се удостоверение за професионално обучение на базата на лицензия No200312111 от "Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение" (НАПОО).


     Курс - "Билкарство"

        "Билкарство" е курс за всички желаещи да получат познания за правилното събиране на диворастящи плодове и билки, първичната им обработка и опаковка.

         Обечението включва изучаване на основните принципи и техники при култивирано отглеждането на билки, както и технологии на по- важни от практическо значение видове.

         Продължителност на курса - Пълен курс - 180 учебни часа.
         Съкратен курс - 30 учебни часа.

         Учебният материал е консултиран от ст. н. с. д-р Люба Евстатиева- Лисичкова от Института по ботаника към БАН, която е и автор на технологиите за производство.

        Издава се удостоверение за професионално обучение на базата на лицензия No 200312111 от "Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение" (НАПОО).


     Курс - "Сервитьор-барман"

        "Сервитьор-барман" е курс за инициативни хора, желаещи да се занимават с тази професия

         Обучението включва изучаване на основните принципи и техники при обслужването на заведения, ресторанти,  и сладкарници целящи да подобрят тяхното обслужване.

         Продължителност на курса .
         Пълен курс - 665 учебни часа.
         Съкратен курс - 240 учебни часа.


        Издава се удостоверение за професионално обучение на базата на лицензия No 200312111 от "Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение" (НАПОО).


     Курс - "Озеленител"

        "Курса" е разделен в две специалности "Цветарство" и "Парково строителство и озеленяване"
        Ще изучавате: състава, типовете почва, тяхната подготовка за по нататъшни действия. Видов и сортов състав, ботаническа и биологична характеристика на основните групи култури.

        Продължителност на курса .
        Пълен курс - 986 учебни часа.
        Съкратен курс - 250 учебни часа.

         Учебният материал е консултиран от съответните организации.

        Издава се удостоверение за професионално обучение на базата на лицензия No 200312111 от "Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение" (НАПОО).


     Курс - "Дърводелец"

        "Дърводелец" е курс за инициативни хора, желаещи да се занимават с тази професия

         Курса включва преподаване основни техники при работа с дърво.

         Продължителност на курса - Пълен курс - 310 учебни часа.
         Съкратен курс - 120 учебни часа.

         Учебният материал е консултиран с НАПОО

        Издава се удостоверение за професионално обучение на базата на лицензия No200312111 от "Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение" (НАПОО).


     Курс - "Моделиер-технолог на облекло"

        "Талантливи са всички, които са избрали професия в направление Технология на облеклто." Специалноста на курса, "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил" ви дава възможност качествено да изпълнявате операцията кроене; да разпознавате и определяте текстилните дефекти научава Ви да разчитате скици на модели, безпроблемно да изпълнявате технологични операции върху детайлите на облеклото.

         Пълния курс на обучението дава възможност за придобиване на трета срепен на професионална квалификация по професия "Моделиер-технолог на облекло".

         Продължителност на курса - пълен курс - 996 учебни часа.
Форми на обучение: дневна/вечерна/
Дистанционна /съботно-неделна/

         Учебният материал е консултиран с НАПОО

        Издава се удостоверение за професионално обучение на базата на лицензия No200312111 от "Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение" (НАПОО).

НАЧАЛО   E-mail
Ý