Бизнес центрове
      
                                               

Наши партньори в страната са 14 агробизнесцентъра, 7 агробизнесцентъра / бизнес инкубатора и 3 информационни бизнесцентъра.Това са неправителствени организации, работещи по проект JOBS на Програмата на ООН за развитие и Министерството на труда и социалната политика, за подпомагане на малкия бизнес на местно ниво.
/
за повече информация изберете от картата съответното населено място /

 

         

НАЧАЛО   E-mail