Проект JOBS

             Проект "Билки
             и Заетост "

      
                                             

Кралство Норвегия
Министерство на труда и социалната политика
Програма на ООН за развитие

———————————————————————
Проект "Билки и заетост"

       Проект "Билки и заетост" търси решение на проблема, като подкрепя развитието на частния сектор и по-конкретно производството на билки и подправки. Целта е да се повиши нивото на трудова заетост в ромските и турските общини чрез подкрепа за развиващия се билков сектор, което на свой ред ще създаде повече работни места и механизми за трудови доходи за посочените целеви групи.

Цел на проекта
       Да демонстрира приложим модел за създаване на заетост и трудови доходи за групи в неравностойно положение, чрез насърчаване и укрепване на микро и малки предприятия в билковия сектор в България.
Целеви групи
 • Безработни лица от ромски и турски произход.
 • Малки и средни предприятия, които искат да се разрастват и да разкриват допълнителни работни места.
 • Местните власти и ключовите партньори в местните общности.
Основни дейности по проекта
 • Безплатно обучение и консултанска помощ
 • Създаване на билкови насаждения
 • Безплатни обучения на контрольори по качеството
 • Създаване на междинни билкови складове и пунктове.
 • Международен маркетинг
 • Подбор на технологии и изграждане на сушилно съоръжение
 • Сушене, балиране и подготовка на билки за екстпорт.
 • Изграждане на устойчива система за контрол на качеството и развитие на дейността.
Очаквани резултати
 • Разработване и осъществяване на стратегия за билковия сектор
 • Събиране и разпространяване на информация сред целевите групи
 • Обучение на 300 души от ромски и турски произход за билкосъбирачество, култивирано отглеждане на билки или по програмата "Започнете собствен бизнес"
 • Изграждане на 2 центъра за билките, обслужващ целевите групи за Южна България - Велинград, Северна България - Полски Тръмбеш
 • Предоставяне на бизнес подкрепа и консултации на 25 фирми
 • Създаване на 250 работни места
Партньори по проекта
 • Общини от Великотърновска област - Полски Тръмбеш, Велико Търново, Лясковец, Елена и Златарица
 • Общини от Пазарджишка област - Велинград и Ракитово

За повече информация:
4600 Велинград, Васил априлов 5
тел: (+359 359) 516 67
факс: (+359 359) 512 67
E-mail:ard@cbivel.org

 

НАЧАЛО   E-mail